menu
 • Literature / ادبیات

  تاریخ اولین یادداشت هایم در زمینه ادبیات و بویژه شعر برمیگردد به سالهای 42-1341، نقاشی را هم از همین سالها آغاز کرده بودم. اکثر روزها، ساعتها تا دیروقت در خیابانها پیاده می رفتم و بقول خودم در یکی از آن یادداشتها :
  «با ته مداد کوچک و کُندم
  بر روی کاغذی پلاسیده، خط خطی
  این شعر نیمه کاره ی خود را
  نُشخوار می نمودم و هی می نوشتمش
  فکرهایم را مینوشتم و صیقل میدادم»
  در آن سالها مدادهای کوچک شده و کاغذ های چند تا خورده یار جدا ناشدنی من بودند. حتی هنگام خواب هم همیشه آنها در کنار من بودند. اما اینکه چطور به ادبیات کودکان روی آوردم، شاید دلیلش این بوده گه من و کودکی ام همیشه با هم بوده ایم. حالا هم که ۶۵-۶۶ سال دارم و موهایم سپید شده است هنوز هم بیشتر اوقات با هم هستیم و فکر میکنم که کودکان و نوجوانان حرفهایم را بیشتر یا بهتر باور می کنند تا بزرگترها.
  کتابها :
  داستان یک شیر واقعی ۱۳۵۲
  پیرزن و طوطی ۱۳۵۲
  قصه آقا کوزه ۱۳۵۲
  روباه زرنگ ۱۳۵۳
  قصه های باباعباس ۱۳۵۳
  من آب هستم ۱۳۵۴
  پسرک و رؤیا ۱۳۵۴
  هاشم ۱۳۵۴
  چشمه و سنگ ۱۳۵۸
  تغذیه رایگان ۱۳۵۸